80.000 secties per jaar
Wilt u zekerheid over
de gezondheid van uw dieren?

Meer over CLVP

Heeft u een spoedgeval?
Bel 088 015 66 00

Lees meer

Pluimvee is onze passie,
een gezond dier ons doel.

Ziektebeelden vaststellen

Lees meer

80.000 secties per jaar

Het Centraal Laboratorium voor Pluimvee is een zelfstandige
organisatie die onafhankelijk onderzoek doet naar
ziekteverwekkers bij pluimvee.

Spoedgeval? Bel 088 015 66 00

Pluimveehouderij is topsport

Nederland telt naar schatting een kleine 450 miljoen stuks pluimvee.

Lees verder >

Behandelen met Detox Plan bij aanwezigheid Fipronil

Nu we in Nederland het schandaal hebben over het gebruik van Fipronil biedt Agraplan nu ook

Lees verder

U heeft nog vragen?