Bij pluimvee gaat het meestal
om worminfecties en coccidiose

Lees meer

Op basis daarvan kunnen
we een juiste keuze maken

Lees meer

Voorkomen is beter dan genezen
en geeft minder stress

Lees meer

Deze monsternames laten we uitvoeren
door een erkende monsternemer of pluimveedierenarts

Lees meer

het analysecertificaat is 100%
in lijn met de voorschriften van
de toezichthouder

Lees meer

Welk onderzoek kunnen wij voor u doen?

Wat kunnen wij betekenen voor de totale pluimveesector? Elk bedrijf, van fokkerij tot slachterij, kan de gewenste onderzoeken laten verrichten door het Centraal Laboratorium voor Pluimvee.

Spoedgeval? Bel 088 – 015 66 00

Sectie – ziektebeeld vaststellen

Ons laboratorium beschikt over een ruimte waar de dieren worden onderzocht op specifieke ziektebeelden.

Lees verder

Wel of geen vervolgonderzoek?

Op het aangeboden onderzoeksmateriaal verrichten de analisten sectie.

Lees verder

Bacteriologisch – isoleren en typeren

Op de afdeling Bacteriologie onderzoeken we het verkregen materiaal uit de sectiezaal.

Lees verder

Wel of geen hygiënogram en/of swabonderzoek?

In sommige situaties is een (verplicht) hygiënogram en/of swab-onderzoek op salmonella van uw stal/bedrijf nodig om te kijken of deze goed gereinigd is.

Lees verder

Serologisch – antistoffen vaststellen of aantonen

Op de afdeling Serologie onderzoeken we bloedmonsters op de eventuele aanwezigheid van antistoffen tegen bacteriën en virussen middels Elisa-methode en SPA (Snelle Plaat Agglutinatie).

Lees verder

Gumboro en entdatumbepaling

Zo wordt voor veel bedrijven de Gumboro-status bepaald van de kuikens met behulp van de Elisa-methode.

Lees verder

NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 – detectie en typering

Met de verkregen accreditatie voor het verrichten van onderzoek naar salmonellabacteriën kunnen we u van dienst zijn.

Lees verder

Sero-types

Indien het Salmonellaonderzoek positief is, dan wordt deze nader getypeerd

Lees verder

HOSOWO – hygiëne, swabs en water

Als erkend HOSOWO-instantie kunnen we monsternames en analyses voor u verzorgen

Lees verder

Coprologisch onderzoek – analyse mest

Via coprologisch onderzoek kunnen we mestmonsters onderzoeken op onder andere parasieten.

Lees verder