Bij pluimvee gaat het meestal
om worminfecties en coccidiose

Coprologisch onderzoek – analyse mest

Via coprologisch onderzoek kunnen we mestmonsters onderzoeken op onder andere parasieten. Bij pluimvee gaat het meestal om worminfecties en coccidiose. Wij onderzoeken mestmonsters via een nauwkeurige methode.

Daarbij rolt er een werkelijk getal (OPG/EPG) uit waarmee we de mate van infectie/besmetting kunnen vaststellen. EPG geeft een indicatie van de besmetting met wormen, OPG geeft een indicatie van de Coccidiose-besmetting. Aan de hand van de uitslag kunnen we met redelijke nauwkeurigheid adviseren of het pluimvee wel of niet behandeld moet worden.

 

Heeft u vragen stel ze gerust!