Voorkomen is beter dan genezen en geeft minder stress

Gumboro en entdatumbepaling

Voor veel bedrijven wordt de Gumboro-status bepaald van de kuikens met behulp van de Elisa-methode. Deze zeer nauwkeurige onderzoeksmethode geeft een betrouwbaar beeld van de hoeveelheid maternale antistoffen in het bloed van de kuikens.

Op basis hiervan kunnen we de precieze entdatum vaststellen, afhankelijk van de te gebruiken entstof. Hierdoor kunnen problemen veroorzaakt door het Gumboro-virus worden voorkomen en kan het gebruik van antibiotica worden teruggedrongen. Voorkomen is beter dan genezen en geeft minder stress.

Heeft u vragen stel ze gerust!