24 uur per dag, zeven dagen
per week zijn wij telefonisch bereikbaar.

Pluimveehouderij is topsport

Nederland telt naar schatting een kleine 450 miljoen stuks pluimvee. Of het nu kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, duiven of ander gevogelte betreft, pluimvee maakt qua aantallen en omzet een belangrijk deel uit van de nationale landbouwproductie.

Om deze sector gezond te houden, is het aan te bevelen continue de vinger aan de pols te houden. Uw bedrijf, en bovenal uw dieren, verdienen het.

De moderne pluimveehouderij, zoals die zich in Nederland de laatste decennia ontwikkeld heeft, beslaat een aantal hoogwaardige en professionele sectoren met uiteenlopende expertise, zoals (op)fokbedrijven, vleeskuikenbedrijven en leghennenbedrijven.

Opschaling van de sector

Het merendeel van de pluimveehouderijsector betreft vleeskip- en legkipbedrijven. De laatste decennia is weliswaar het aantal bedrijven opgeschaald tot circa 1.600. Het aantal dieren is echter op hetzelfde niveau gebleven. Een gemiddelde vleespluimveehouder heeft tegenwoordig een bedrijf van circa 72.000 dieren; een gemiddelde legpluimveehouder 32.000 dieren.

Gezond dier van levensbelang

Feit is dat allen het beste voor hebben met hun ‘productiemiddel’, het pluimvee. Ondanks de toegenomen schaalgrootte weten ondernemers in en rond de pluimveesector dat enkel een gezond dier prettiger leeft en beter presteert. Ter illustratie, een tendens in de diergeneeskunde is dat minder antibiotica wordt gebruikt. Anderzijds vergt dit meer onderzoek om pluimvee structureel gezond te houden.